அமெரிக்கா: H-2B விசா அனுமதி எண்ணிக்‍கை மேலும் 15 ஆயிரம் உயர்த்தப்பட்டது

இந்த நிதியாண்டின் எஞ்சிய காலத்திற்கான, குறைந்த ஊதியங்கள் மற்றும் குறுகிய காலப் பணிகளுக்‍கான வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களுக்‍கு வழங்கப்படும் H-2B விசாக்‍களின் எண்ணிக்‍கையை மேலும் 15 ஆயிரமாக அதிகரித்து அமெரிக்‍க அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.  கடல் உணவு, சுற்றுலா மற்றும் பிற தொழில்துறைகளில் இந்த விசாவின் கீழ் பணியாற்ற முடியும். அமெரிக்‍காவின் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறை இதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இருப்பினும் இந்திய தகவல் தொழில் நுட்ப பணியாளர்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தும் H1B விசாவைக் குறித்து புதிய அறிவிப்பு …

அமெரிக்கா: H-2B விசா அனுமதி எண்ணிக்‍கை மேலும் 15 ஆயிரம் உயர்த்தப்பட்டது Read More »

Share