பேஸ்புக், பயனர்கள் அவர்தம் சுயவிவர படங்களை கட்டுப்படுத்தும் கருவிகளை வழங்குகிறது

பேஸ்புக், தமது பயனர்கள், அவர்தம் சுயவிவர படங்களை (profile pictures) பிறர் தரவிறக்காமல் கட்டுப்படுத்தும் மென்பொருள் கருவிகளை, இந்தியர்களுக்கு சோதனைமுறையில் இப்போது வழங்கத் துவங்கியுள்ளது. நேற்று பேஸ்புக் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தனியுரிமை உணர்வுடைய(privacy conscious) நபர்களின் பயன்பாட்டிற்காக, இந்தியாவில் புதிய மென்பொருள் கருவிகளை(software tools) சோதனை முறையில் வெளியிட்டுள்ளது. இக்கருவிகளை உபயோகித்து தனிநபர்கள் தங்கள் சுயவிவரப் படங்களை (profile pictures) யார்யார்  தரவிறக்கம் செய்யலாம் அல்லது பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்பதைக் கட்டுப்படுத்த முடியும். இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கும் இந்த …

பேஸ்புக், பயனர்கள் அவர்தம் சுயவிவர படங்களை கட்டுப்படுத்தும் கருவிகளை வழங்குகிறது Read More »

Share