தனது மரணத்தை தானே படமெடுத்த பெண் புகைப்படக் கலைஞர்

ஆப்கானிஸ்தானில், அமெரிக்க ராணுவப் புகைப்படக் கலைஞர் ஒருவர் , தான் கொல்லப்பட்ட தருணத்தை எடுத்த புகைப்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Share