மற்றவர்களின் தவறுகளில் இருந்து பாடம் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்

“மற்றவர்களின் தவறுகளில் இருந்து பாடம் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்;  எல்லாத் தவறுகளையும் நீங்களே செய்து பாடம் கற்க  உங்கள் வாழ்நாள் போதாது.” – சாணக்கியர் “Learn from the mistakes of others,  you can’t live long enough to make them all yourselves !” – Chanakya

Share