நட்பும் சுயநலமும்

“ஒவ்வொரு நட்பின் பின்னாலும் கொஞ்சம் சுயநலம் இருக்கிறது. சுயநலங்கள் கலக்காத நட்பே இல்லை எனலாம். இதுதான் கசப்பான உண்மை.” – சாணக்கியர் “There is some self-interest behind every friendship. There is no friendship without self-interests. This is a bitter truth.” -Chanakya

Share