ஈசாப் கதைகள் – ஆப்பிள், மாதுளை & முட்புதர்

ஈசாப் கதைகள் – ஆப்பிள், மாதுளை & முட்புதர்

நீதி :  ஒவ்வொருவரும் தான் மற்றவரைவிட உயர்ந்தவர் என நினைப்பது இயல்புதான். ஆனால்,  மற்றவருடன் சண்டையிட்டு, பின்னர் தம்மைவிட மிக மிக எளியோரால் சமாதானம் செய்துவைக்கப்பட வேண்டிய நிலைவரைச் செல்லவேண்டாம்.

See the English version here

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top