11 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ள நட்சத்திரத்தில் இருந்து வந்த விநோத சமிக்ஞை

சமீபத்தில் விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் 11 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் இருந்து வந்த ஒரு சிக்னலை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.


ராஸ் 128 என்று அழைக்கப்படும் சிவப்பு குள்ள நட்சத்திரத்தில் இருந்து  இந்த சிக்னல் கிடைத்து உள்ளது . இது சூரியனை விட  2,800 மடங்கு  மங்கலானது ஆகும். அதை சுற்றி வேறு  எந்த  கிரகம் உள்ளது என  தெரியவில்லை.

இந்த “விசித்திரமான” ரேடியோ சிக்னல்களை, மே மாதத்தில் புயூர்ட்டோ ரிக்கோ பல்கலைக்கழகத்தில் வானியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். அரிசிபோ நட்சத்திர ஆய்வகத்தினை (Arecibo Observatory) பயன்படுத்தி இந்த சிக்னல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆப்சர்வேட்டரி பியூர்டோ ரிக்கோவிலுள்ள  ஒரு தொட்டியின் உள்ளே கட்டப்பட்ட பெரிய வானொலி தொலைநோக்கியினால் ஆனது.

“நினைப்பதற்கு சாத்தியமற்றதாக தெரிந்தாலும், இந்த சிக்னல்கள், வேற்று கிரக வாசிகளிடமிருந்து வந்திருக்கமுடியாது என்று இவை இன்னமும் நிராகரிக்கப்பட முடியாதவை”, என்று அரிசிபாவில் போர்டோ ரிகோ பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றும் ஆல்வெல் மென்டெஸ் எனும் வானியல் நிபுணர் ஒருவர் கூறினார்.

 

 

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top