தடங்கலுக்கு வருந்துகிறோம்

எமது இணையதளம்  சேவை வழங்குநரால் தடுக்கும் பராமரிப்பு மற்றும் ஹார்ட்வேர் மேம்படுத்தல் (Preventive Maintenance and Hardware upgrade) பணிகளால்  சில மணி நேரங்களுக்கு இயங்கவில்லை. தற்போது thenthidal.com மீண்டும் வழக்கம் போல இயங்குகிறது.

-Admin

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top