டைரனோசொரோஸ் ரெக்ஸ் பற்றிய புதிய தகவல்

டைனோசர்களின் இனம் எனக் கருதப்படும் டைரனோசொரோஸ் ரெக்ஸ் (Tyrannosaurus rex) தொடர்பில்  ஆஸ்திரேலியாவின் நியூ இங்கிலண்ட் பல்கலைகழக (University of New England)  புதைபடிவ ஆய்வாளர்கள் ஆராச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதன்போது அவற்றின் தோல்கள் தொடர்பில் புதிய தகவல் ஒன்றினை அவர்கள் கண்டுபிடித்து வெளியிட்டுள்ளனர். இதன்படி டைரனோசொரோஸ் ரெக்ஸ்ஸின் தோலானது செதில்களைக் கொண்டிருந்ததாகவும், அவை இறகுகளால் மூடப்பட்டிருக்கவில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இத் தகவலை ஆய்வில் ஈடுபட்ட  பில் ஆர். பெல் (Phil R. Bell) என்பவர் வெளியிட்டுள்ளார்.
இவ் விலங்கின் கற்பனை வடிவம் 1918 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த த கோஸ்ட் ஸ்லம்பர் மவுண்டன் (The Ghost of Slumber Mountain) எனும் திரைப்படத்தில் முதன் முதலாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதில் சுருங்கிய தோலைக் கொண்டிருப்பதாக காட்டப்பட்டிருந்தது.
அதன் பின்னர் 1960 ஆம் ஆண்டில் இது தவறான சித்தரிப்பு என விஞ்ஞானிகள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தனர்.
இதன் காரணமாக 1993 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த ஜுராசிக் பார்க் (Jurassic Park) திரைப்படத்தில் ஓரளவுக்கு சரிசெய்த உருவத்தினைக் காண்பித்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் டைரனோசொரோஸ்  ரெக்ஸ் ஆனது 50 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த உயிரினமாக கருதப்படுகின்றது.
Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top