கண்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பது எப்படி

 • கண்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பது எப்படி
 1. கணினியின் திரையிலிருந்து 20 வினாடி இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்
 2. கருப்புக் கண்ணாடி (sunglasses) அணியுங்கள்
 3. வேலைசெய்யும் இடத்திலும் சில விளையாட்டுக்களின் போதும் பாதுகாப்புக் கண்ணாடி அணியுங்கள்
 4. கண்களில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை புறக்கணிக்க வேண்டாம்
 5. காண்டாக்ட் லென்ஸை சுத்தப்படுத்டுங்கள்
 6. இதயத்திற்கும் கண்களுக்கும் நலம் தரும் உணவு உட்கொள்ளுங்கள்
 7. மருந்து லேபிளில் எழுதப்பட்டுள்ள விவரங்களைப் படித்துபாருங்கள்
 8. உங்கள் உடல்நல வரலாற்றைக் கண்டுபிடியுங்கள்
 9. பழைய கண் அலங்காரப் பொருள்களை குப்பையில் எறியுங்கள்
 10. தவணை மாறாமல் கண் பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள்
 11. புகைப்பதை நிறுத்துங்கள்
Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top