அதிற்சி தகவல்: உடலுக்குக் கேடு விளைவிக்கும் 5 உணவுகள்

நாம் அன்றாடம் உடலுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று எண்ணி உண்ணும் சில உணவுகளில் இருக்கும் சில மூலப்பொருட்கள் உடலுக்குத் தீங்கு விளைவிப்பனவாக இருப்பது அதிற்சியானதுதான்.  இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 5 உணவுகளைப் பற்றிய சில உண்மைகள்  :

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top