Wednesday, January 20, 2021
Home > அமெரிக்கா > அமெரிக்கா: H-2B விசா அனுமதி எண்ணிக்‍கை மேலும் 15 ஆயிரம் உயர்த்தப்பட்டது
அமெரிக்காதலைப்புச் செய்திகள்

அமெரிக்கா: H-2B விசா அனுமதி எண்ணிக்‍கை மேலும் 15 ஆயிரம் உயர்த்தப்பட்டது

இந்த நிதியாண்டின் எஞ்சிய காலத்திற்கான, குறைந்த ஊதியங்கள் மற்றும் குறுகிய காலப் பணிகளுக்‍கான வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களுக்‍கு வழங்கப்படும் H-2B விசாக்‍களின் எண்ணிக்‍கையை மேலும் 15 ஆயிரமாக அதிகரித்து அமெரிக்‍க அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.  கடல் உணவு, சுற்றுலா மற்றும் பிற தொழில்துறைகளில் இந்த விசாவின் கீழ் பணியாற்ற முடியும். அமெரிக்‍காவின் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறை இதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

இருப்பினும் இந்திய தகவல் தொழில் நுட்ப பணியாளர்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தும் H1B விசாவைக் குறித்து புதிய அறிவிப்பு எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை. இந்த காலக்கட்டத்தில் வழக்‍கமாக H-2B விசாக்‍களின் எண்ணிக்‍கையைவிட 45 சதவீதம் அதிகம் என்று அமெரிக்‍க உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறைக்‍கான அதிகாரிகள், நேற்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தனர்.  ஆனால் பண்ணைத் தொழிலாளர்களாக பணியாற்ற முடியாது என்று அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *