நட்பும் சுயநலமும்

“ஒவ்வொரு நட்பின் பின்னாலும் கொஞ்சம் சுயநலம் இருக்கிறது. சுயநலங்கள் கலக்காத நட்பே இல்லை எனலாம். இதுதான் கசப்பான உண்மை.”
– சாணக்கியர்

“There is some self-interest behind every friendship. There is no friendship without self-interests. This is a bitter truth.”

-Chanakya

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top