வியாழக்கிழமை, டிசம்பர் 13, 2018
EnglishIBM CloudTechnical

Tutorial: Introduction to IBM Tivoli Netcool – Part 1

The following video is the first part of the series of tutorial videos about IBM Tivoli Netcool Omnibus. ...

EnglishMiddlewareTechnicalகாணொளி

Tutorial : IBM MQ Distributed Queueing and Triggering in Linux Environment

This is a tutorial session on IBM WebSphere MQ Distributed Queuing and Triggering in Mint / Ubuntu Linux Environment. The tutorial is split into two parts. Part 1 : Installation of IBM MQ

காணொளிசாணக்கியர்சிந்தனைக்கு

சிந்தனைக்கு – சாணக்கியரின் தத்துவங்கள்

சாணக்கியரின் தத்துவங்கள்   ...

English

Formula for Success and Failure

Formula for failure ...

EnglishHealth

Herbs that could cure type 2 diabetes by lowering blood sugar

Type 2 diabetes can be cured through diet and lifestyle changes. Natural herbal supplements can help stabilize blood sugar level. Also there are some herbs which can lower blood sugar. Furth...

Think About It

ஆசிரியர் பரிந்துரை

ஆரோக்கியம்இயற்கை மருத்துவம்உடல்நலம்மூலிகைகள்

மலச்சிக்கலைத் தீர்க்கும் தேநீர் வகைகள் – டான்டேலியன்

பொதுவாக முற்றத்தில் வளரும் களைச் செடியான டான்டேலியன் அதன் மருத்துவ குணங்களால் பண்டைக்காலத்திலிருந்தே ஒரு மூலிகையாக கருதப்படுகிறது. ஹோமியோ மருத்துவத்தில் இது ஒரு சக்திவாய்ந்த டையூர

உடல் நலன்

ஆவண காப்பகங்கள்